Choď na obsah Choď na menu
 


Nagy Karol, Ing.

29. 6. 2010

NAGY KAROL, Ing., novinár, adresa: Kukučínova 12, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 414 70 36, 0910/ 101 179, karolnagy77@gmail.com, http://www.volby.estranky.sk, narodený 15. 3. 1952, 1970 – absolvent Strednej všeobecnovzdelávacej školy Banská Bystrica, 1976 – absolvent Stavebnej fakulty, odbor Konštrukcie dopravných stavieb, špecializácia: geotechnika na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes TU) Bratislava, 1976 – 1981 - geológ v Inžiniersko - geologickom a hydrogeologickom prieskume v Košice, 1981 - inšpektor ochrany prírody a pamiatok na Stredoslovenskom krajskom národnom výbore S KNV - Odbore kultúry, 1982 - kontrolór kvality (predovšetkým) hutnenia zemnej hrádze vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros v úseku Hamuliakovo - Šamorín a vedúci staveništného laboratória mechaniky zemín, Hydrostav, Odštepný závod Bratislava, 1991 - 1996 – živnostník, distribúcia tlače, 2010 - kandidát na primátora mesta Banská Bystrica, INÉ: po 25. marci 1988 bol stíhaný za účasť na sviečkovej manifestácii v Bratislave, ku koncu roku 1988 bol už jediným zo stíhaných, odovolal sa aj napriek amnestii prezidenta Dr. Husáka, INÉ FUNKCIE: 1981 - zakladateľ a predseda ZO SZOPK pre obce Valaská, Hronec, Osrblie, Čierny Balog, 1986 - predseda Politicko - ekonomickej komisie pri celostaveniskovej Odborovej rade na stavbe Sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros, 1988 - člena Spoločnosti pre špeciálnu pedagogiku, 1988 – člen zväzu invalidov, 1988 - člen komisie pre odstraňovanie architektonických bariér v II. bratislavskom obvode, zakladateľ skupiny pre odstraňovanie architektonických bariér pri ZO SZI Bratislava I, 1988, 1990 – člen Združenia nezávislých novinároch, 1991 - člen Syndikátu slovenských novinárov, 1991 - člen Spoločnosti slovensko - maďarského priateľstva, PUBLIKOVAL: 11.1.1989, Hľadajú šancu pre svoje schopnosti a asi 10 iných článkov v bratislavskom Večerníku, “Úder pod pás, Pravda na nedeľu 7. 4. 1989 a asi 7 iných článkov v Pravde, 1988 – 1989 – Slobodná Európa, Mníchov, 1988 – 1989 – Ochranca prírody, 1988 – 1989 – vydavateľ Pravde nahlas,

Abecedný zoznam osobností okresu Banská Bystrica

Abecedný zoznam osobností v politike SR

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.